Studiu sisteme alternative (SAER)

Ce determină studiul SAER?

Acest studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata este solicitat de către Primărie prin Certificatul de Urbanism, la obtinerea Autorizatiei de construire. Studiul este cerut conform art.10 din Legea 372/2005 modificată prin Legea 156/2016, privind performanta energetica a cladirilor.
In urma acestor modificari a fost mentionata obligativitatea introducerii in cerintele certificatului de urbanism a unui Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata. Acest studiu (SAER) este parte integranta a documentatiei de autorizare alaturi de avize si acorduri, proiect si alte documente specifice.

Ce contine studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata?

Studiul (SAER) evaluează cât de fezabilă tehnic, economic şi din punct de vedere al mediului, ar fi utilizarea unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, pentru o clădire nou proiectată

Sistemele alternative de eficienţă ridicată evaluate în studio (SAER), sunt cele 6 prevăzute în art. 10 din Legea 372/2005, si anume:

sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;

sisteme de cogenerare/ trigenerarere;

sisteme centralizate de încălzire sau de răcire de bloc;

pompe de căldură;

schimbătoare de căldură sol-aer;

recuperatoare de căldură.

Studiu sisteme alternative

Cine intocmeste acest studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative?

In cadrul companiei noastre studiul este intocmit de catre o echipa formata din architect, auditor energetic (cel care realizeaza calculele de eficienta energetica si analiza tenhnico-economica) si inginerul de instalatii.

Impreuna stabilesc si definitiveaza cele mai bune solutii de imbunatatire a consumului de energie utilizand surse regenerabile.

Iar in final, auditorul energetic este cel care analizeaza si compara solutiile propuse, din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurator.

Ai nevoie de mai multe informatii?


+4076 689 4301

office@eauditenergetic.ro

Sector 6, Bucuresti

Realizăm studii privind utilizarea unor sisteme de eficienţă ridicată pentru orice tip de clădire, la cele mai mici preţuri.

Prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.

Acest studiu se emite pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri noi, cât și cele existente (locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri de învățământ, spitale, hoteluri și restaurante, construcții destinate activităților sportive, clădiri pentru servicii de comerț, alte tipuri de clădiri consumatoare de energie).

Asset Management 1024x663 Studiu sisteme alternative