Studiu sisteme alternative

Ce determină studiul?

Acest Studiu este solicitat de către Primărie prin Certificatul de Urbanism, la obtinerea Autorizatiei de construire. Studiul este cerut conform art.10 din Legea 372/2005 modificată prin Legea 156/2016, privind performanta energetica a cladirilor.

Conform art.10 din Legea 372/2005, modificată prin Legea 156/2016, studiul evaluează cât de fezabilă tehnic, economic şi din punct de vedere al mediului, ar fi utilizarea unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, pentru o clădire nou proiectată sau existentă.

Sistemele alternative de eficienţă ridicată evaluate în Studiu, sunt cele 6 prevăzute în art. 10 din Legea 372/2005, si anume:

  • sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;
  • sisteme de cogenerare/ trigenerarere;
  • sisteme centralizate de încălzire sau de răcire de bloc;
  • pompe de căldură;
  • schimbătoare de căldură sol-aer;
  • recuperatoare de căldură.

Realizăm studii privind utilizarea unor sisteme de eficienţă ridicată pentru orice tip de clădire, la cele mai mici preţuri.
Prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.

Acest studiu se emite pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri noi, cât și cele existente (locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri de învățământ, spitale, hoteluri și restaurante, construcții destinate activităților sportive, clădiri pentru servicii de comerț, alte tipuri de clădiri consumatoare de energie).