Audit Energetic

Ce reprezintă?

Auditul energetic al unei clădiri urmarește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea -din punct de vedere tehnic și economic- a soluțiilor de reabilitare sau modernizare termică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia.

Elementele necesare alegerii solutiilor de reabilitare si/sau modernizarea cladirii sunt prezentate in cadrul unui raport de audit energetic.

Raportul de audit energetic prezinta:

  • modul in care a fost efectuat auditul energetic;
  • caracteristicile energetice principalele ale cladirii;
  • propunerea masurilor de modernizare a cladirii si instalatiilor aferente acesteia;
  • concluziile referitoare la masurile eficiente din punct de vedere economic.

Etapele unui audit energetic:

  • Evaluarea performantei energetice a cladirii reale care este supusa auditului energetic;
  • Evaluarea performantei energetice a cladirii de referinta in conditii normale de utilizare;
  • Identificarea masurilor de modernizare energetica si analiza eficientei economice a acestora;
  • Intocmirea raportului de audit energetic;

IMPORTANT!

Lucrările de reabilitare termică au rol esențial în reducerea cosumului de resurse, crescând astfel competența energetică a imobilului. Aceste lucrări trebuie alese cu exactitate pentru eficiență maximă.