Calcul G

Calcul coeficient global de izolare termica G (Calculul G)

Calculul coeficientului global de izolare termică G (coeficient global G sau calcul G, prescurtat), reprezintă un indicator de performanţă energetică a unui imobil.

Calculul G se aplică atât clădirilor noi cât şi celor care sunt reabilitate sau modernizate. Din punct de vedere al calculului, determinarea coeficientului global de izolare termică G presupune a calcula:

  • pierderile de caldură prin transmisie datorită diferenţei de temperatură dintre interior şi exterior;
  • pierderea de caldură datorată încalzirii aerului infiltrat necesar din condiţii fiziologice;
  • ţine cont si de infiltraţii ridicate de aer, dacă tâmplaria este degradată.

Calculul G nu ţine însă cont de aportul radiaţiei solare şi nici de degajările de căldură datorate activităţii umane sau ale echipamentelor existente la interiorul clădirilor.

Coeficientul global de izolare termică G (coeficientul G) ţine seama, prin numărul schimburilor de aer pe oră, de clasa de adăpostire a clădirii, de clasa de permeabilitate, cât şi de existenţa dublei expuneri sau simplei expuneri a pereţilor exteriori.

Acest calcul este obligatoriu pentru obţinerea autorizaţiei de construire, la faza DTAC. Acesta trebuie întocmit pentru toate clădirile nou proiectate, şi trebuie să se încadreze în valorile normate.

Verificarea coeficientului global de izolare termică este foarte importantă pentru a obţine o casă eficientă energetic încă din faza de proiectare.

Se poate întampla să nu se determine un coeficient G sub valoarea normată: în acest caz grosimea de izolaţie sau tipul tâmplăriei exterioare trebuind înlocuite.

Cu ajutorul calculului G se poate calcula estimativ necesarul de căldura al locuinţei, unitatea de masura a lui G fiind W/m3K.

Calculul coeficientului global de izolare termica (Calculul G), trebuie ştampilat şi verificat de o persoană atestată de Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administratiei Publice.
Este foarte important sa cereţi ca acest calcul G să fie ştampilat !!!

Documente necesare

În vederea realizării documentaţiei pentru calculul G trebuie să prezentaţi:

  • Planul de amplasament;
  • Releve-ul pentru fiecare nivel;
  • Planuri structură/arhitectură;
  • Planuri faţade;
  • Secţiuni construcţie.

Termen de execuţie: 1-2 zile.